logo traviscon
hot line
Khách Hàng Thành Viên
Gọi chúng tôi: +(84)(54) 2222-000
+(84) 1233-060-353
Chat:    Nói chuyện với chúng tôi bằng Yahoo!     Nói chuyện với chúng tôi bằng Skype!
contact bao loi du an
Sản phẩm phần mềm
QTravel
Hệ thống được xây dựng linh động, phù hợp với các công ty dịch vụ du lịch. Tất cả mọi quy trình đều được tự động hoá, giảm thiểu tối đa thời gian cho nhân sự và công việc, giảm chi phí mặt bằng văn phòng.
QRestaurant
QRestaurant là một hệ thống quản lý chuyên nghiệp và linh hoạt phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và quán cafe.
QPOS
QPOS là một hệ thống quản lý chuyên nghiệp và linh hoạt phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng offline và online.
QProject
Dành cho các tổ chức nhân đạo quản lý thông tin dự án, các bệnh viện quản lý hồ sơ bệnh nhân và gia đình, các tổ chức nghiên cứu phi chính phủ nhằm lưu trử, quản lý và phân tích một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn.
ASP.net PHP MSSQL Dreamweaver Photoshop ActionScript MySQL
Domain   -   Windows Host   -   Linux Host   -   Lựa chọn tin cậy   -   Điều kiện & Qui định   -   Liên lạc