logo traviscon
hot line
Khách Hàng Thành Viên
Gọi chúng tôi: +(84)(54) 2222-000
+(84) 1233-060-353
Chat:    Nói chuyện với chúng tôi bằng Yahoo!     Nói chuyện với chúng tôi bằng Skype!
contact bao loi du an
home page Trang chủ » Linux Hosting

Linux Host

Chi tiết các tính năng và cấu hình của các gói linux hosting

>> Windows hosting

>> Cấu hình gói hosting theo yêu cầu


Tính năng các gói hosting
LinuxLight LinuxDeluxe LinuxBusiness
Tổng dung lượng web 250 500 1000
Dữ liệu truyền/tháng 5000 10000 15000
Số domain có thể sử dụng 1 2 2
Số lượng Domain Alias 3 5 10
Số lượng Subdomain 3 5 10
Số tài khoản ftp 1 2 3
Số email accounts 20 40 100
Truy cập email trên mạng
Chuyển tiếp Email (email forwarding)
Email catch all
Email chống Spam
Số cơ sở dữ liệu MySQL 3 5 10
Truy cập MySQL từ xa
Quản lý DNS
Chuyển tiếp Domain (redirect)
Hổ trợ PHP4/PHP5
ZenCart (shopping cart)
Custom error page
Hổ trợ 24/7
Giá 6 tháng 275,000 VND 539,000 VND 1,089,000 VND
Giá 12 tháng 506,000 VND 880,000 VND 1,980,000 VND
 
ASP.net PHP MSSQL Dreamweaver Photoshop ActionScript MySQL
Domain   -   Windows Host   -   Linux Host   -   Lựa chọn tin cậy   -   Điều kiện & Qui định   -   Liên lạc