logo traviscon
hot line
Khách Hàng Thành Viên
Gọi chúng tôi: +(84)(54) 2222-000
+(84) 1233-060-353
Chat:    Nói chuyện với chúng tôi bằng Yahoo!     Nói chuyện với chúng tôi bằng Skype!
contact bao loi du an
home page Trang chủ » Dự án khách hàng

Dự án khách hàng

Đây bạn có thể tham khảo một số khách hàng và dự án mà chúng tôi đã thực hiện

Khách hàng: Foot Prints Vietnam Travel

Dự án: Thiết kế website và Phần mềm quản lý

URL: footprintsvietnam.com

Khách hàng: Asia Signature

Dự án: Thiết kế website 

URL: Glamourcruises.com

Khách hàng: Asia Travel Land

Dự án: Thiết kế website & Hosting

URL: Asiatravelland.com
Khách hàng: Nhà hàng cung đình Huế

Dự án: Thiết kế website

URL: Royalpark.com.vn

 

Khách hàng: Nhà hàng Không Gian Xưa

Dự án: Thiết web & Phần mềm quản lý

URL: khonggianxuahue.com.vn

Khách hàng: Cty Du lịch Liên Bang

Dự án: Phần mềm quản lý du lịch Qtravel

 

Khách hàng: Handspan Adventure Travel

Dự án: Website & phần mềm quản lý Qtravel

URL: handspan.vn

Khách hàng: Vietcombank chi nhánh Huế

Dự án: Thiết kế website

URL: vietcombankhue.com.vn

 

Khách hàng: Cty TNHH Phú Nghĩa

Dự án: Thiết kê website

URL: phunghiahue.com

 

Khách hàng: Saigon Travel

Dự án: Phần mềm quản lý du lịch Qtravel

 

Khách hàng: Cty Du lịch thể thao Việt nam

Dự án: Website & Phần mềm du lịch qtravel

URL: vietrantour.com.vn

Khách hàng: Cty du lịch Voyage Au Vietnam

Dự án: Thiết kế website

URL: voyage-au-vietnam.net

 

 

Khách hàng: Vietnam Sunrise Travel

Dự án: Website & Phần mềm Qtravel

URL: vietnamsunrisetravel.com


Khách hàng: Việt pháp services

Dự án: Thiết kế website

URL: vpsvoyages.fr

ASP.net PHP MSSQL Dreamweaver Photoshop ActionScript MySQL
Domain   -   Windows Host   -   Linux Host   -   Lựa chọn tin cậy   -   Điều kiện & Qui định   -   Liên lạc