logo traviscon
hot line
Khách Hàng Thành Viên
Gọi chúng tôi: +(84)(54) 2222-000
+(84) 1233-060-353
Chat:    Nói chuyện với chúng tôi bằng Yahoo!     Nói chuyện với chúng tôi bằng Skype!
contact bao loi du an
home page Trang chủ » Sản phẩm Phần mềm » qtravel, phần mềm quản lý du lịch, tour management system

Phần mềm quản lý du lịch Qtravel

Chi tiết chức năng hệ thống:

CÁC PHÂN HỆ (MODULES) CHÍNH
Tên phân hệ
Chức năng
Product Management
Quản lý sản phẩm
o       Thiết kế Tour dựng sẳn (set tours): thông tin tour, đặc trưng tour, chương trình chi tiết tour, bảng giá (giá bán lẽ, giá theo nhóm,...)
o       Tạo thư viện dịch vụ (services library) được cung cấp từ các đối tác ở các địa phương.
o       Quản lý thông tin, hợp đồng, giá dịch vụ ... của các đối tác cung cấp dịch vụ.
o       Lập báo cáo thông tin về tình trạng bán của những sản phẩm khác nhau, trong những khoãn thời gian khác nhau nhằm xây dựng những loại hình dịch vụ phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.
Sales
Bán hàng
o       Nhận các yêu cầu từ khách hàng gửi đến cho Sales thông qua:
-         Email, điện thoại, fax,…
-         Hệ thống Booking Online trên website của Công ty.
-         Sale Manager phân bổ đến.
o       Tương tác với khách hàng thông qua hệ thống email được tích hợp sẵn trên hệ thống để thảo luận và đáp ứng các yêu cầu mà khách hàng đưa ra.
o       Book tour, dịch vụ cho khách hàng.
o       Thiết kế và đặt những tour tùy chọn (Private tours /Customized tours) cho khách hàng dựa trên những thông tin sản phẩm được cung cấp từ bộ phận Product Management và yêu cầu của khách hàng.
o       Chỉnh sửa/xóa những đơn hàng đã đặt cho khách hàng.
o       Thực thi giao dịch thanh toán và hoàn phí.
o       Kiểm tra trạng thái đơn hàng đã gửi lên cho Điều hành.
o       Tìm kiếm đơn hàng, sản phẩm.
o       Báo cáo doanh số bán ra trong tháng.
Tour Operations
Điều hành Tour
o       Nhận đơn hàng từ Sales chuyển đến, kiểm tra thông tin và lập lịch để điều hành cho từng đơn hàng (Ticket).
o       Sắp xếp và phân bổ dịch vụ tương ứng theo yêu cầu của đơn hàng.
o       Gửi thông tin đặt dịch vụ (email, phone, fax,…) đến các đối tác sau khi đã lên lịch và xác nhận tình trạng của từng dịch vụ.
o       Phân bổ Tour guide và lập nhật ký tour (tour diary).
Sales Management
Quản lý bán hàng
o       Nhận các yêu cầu (request) từ khách hàng gửi đến (email, fax, phone,…) và phân bổ cho Sales để tương tác.
o       Theo dõi tình trạng của các yêu cầu trong ngày (đã thực thi hay chưa)
o       Theo dõi tình trạng sắp xếp và phân bổ tour và dịch vụ của Operator
o       Báo cáo khả năng làm việc của Sales và Operator căn cứ vào số lượng tour được đặt và doanh số bán hàng
Marketing & Customer Relation
Marketing và quan hệ khách hàng
o       Lập báo cáo phân tích và đánh giá khách hàng theo các tiêu chí khác nhau: theo quốc tịch, theo vùng, theo sở thích, theo tour, theo dịch vụ, theo độ tuổi, theo mùa,…
o       Lập báo cáo phân tích và đánh giá từng tour, dịch vụ dựa trên số lượng và doanh số bán ra
o       Lập báo cáo phân tích và đánh giá dịch vụ từ các nhà cung cấp
o       Nhận thông tin phản hồi từ khách hàng từ website, email, phone, fax,… để đánh giá chất lượng của tour, dịch vụ và tour guider
Agents & Booking
Dành cho Đại lý
o       Đăng ký và cấp tài khoản cho đại lý.
o       Thông tin sản phẩm, giá tours/service dành riêng cho từng đại lý.
o       Form đặt tours/services dành cho đại lý.
o       Quản lý đơn đặt hàng của từng đại lý
o       Quản lý chiết khấu/hoa hồng cho từng đại lý
User Administration
Quản trị hệ thống
o       Quản lý tài khoản (user)
o       Quản lý nhóm/bộ phận (groups ~ modules): Sales, Operator, Sales Management,…
o       Cấp quyền (permission):
-         Đăng ký tài khoản vào nhóm (1 hoặc nhiều nhóm): tài khoản được đăng ký vào nhóm nào sẽ được sử dụng các chức năng tương ứng có trong nhóm (module) đó.
-         Cấp quyền thực thi cho tài khoản thuộc nhóm: cho phép tài khoản đó được phép sử dụng những chức năng nào trong nhóm mà mình được phân bổ.
o       Tracking:
-         Theo dõi quá trình truy suất vào hệ thống của các nhân viên trong công ty
-         Ngăn chặn (lock) kịp thời những truy suất bất hợp pháp
o       Tạo các báo cáo theo các khoảng thời gian bất kỳ
Booking Component
Phần tích hợp vào website
o       Đặt tour và dịch vụ trực tuyến
o       Gửi feedback
CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Email POP3
Công cụ tích hợp gửi và nhận thư điện tử qua giao thức POP3
o       Xác lập tài khoản (một hoặc nhiều)
o       Gửi/nhận thư
o       Quản lý thư dưới dạng cây thư mục
o       Tích hợp với phân hệ Sales để quản lý và tương tác với khách hàng
o       Tìm kiếm nội dung mail
Team Message
Công cụ hỗ trợ thông báo nội bộ
o       Gửi/nhận thông tin nội bộ đến/từ các thành viên khác trong tổ chức bạn
Task
Công cụ cảnh báo công việc cho cá nhân
o       Tạo các tác vụ hàng ngày
o       Cảnh báo bằng âm thanh và pop-up khi login vào hệ thống
o       Theo dõi tình trạng từng tác vụ cụ thể

 

 *** Tất cả các phân hệ trên đều có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của quý vị đễ được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm và chi phí.

 

>> Yêu cầu báo giá nhanh

ASP.net PHP MSSQL Dreamweaver Photoshop ActionScript MySQL
Domain   -   Windows Host   -   Linux Host   -   Lựa chọn tin cậy   -   Điều kiện & Qui định   -   Liên lạc