logo traviscon
hot line
Khách Hàng Thành Viên
Gọi chúng tôi: +(84)(54) 2222-000
+(84) 1233-060-353
Chat:    Nói chuyện với chúng tôi bằng Yahoo!     Nói chuyện với chúng tôi bằng Skype!
contact bao loi du an
home page Trang chủ » Terms and conditions

Điều kiện & Qui định

Điều kiện và qui định sử dụng dịch vụ (hosting/domain):


Sau đây là những qui định và điều kiện thể hiện sự đồng thuận giữa bạn và TRAVISCON

Nếu bạn xác nhận làm đại diện cho tổ chức của bạn, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có toàn quyền để đại diện tổ chức đấy.

 

Khi bạn sử dụng dịch vụ hosting và domain trên website của TRAVISCON bạn phải tuyệt đối tuân thủ những qui định của pháp luật tại:

       -  Các điều khoản liên quan được đăng tại Luật Công nghệ thông tin sô 67/2006/QH11 ngày 29/6/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam về việc Thiết lập thông tin điện tử

    -  Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ

     -   Thông tư số 09/2008/TT-BTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

 

Qui định về thư điện tử (e-mail):

- Cấm sử dụng SPAM, Junk email và UCE (Unsolicited Commercial Email). Định nghĩa của SPAM, Junk email, UCE: là những nội dung thư điện tử tương tự nhau được gửi một cách không mong đợi đến cho hơn một người nhận mặc dù có hoặc không dành cho mục đích thương mại;

- Một tin nhắn (email message) được xem là vi phạm khi chúng được gửi ngoài sự mong đợi của người nhận, và được gửi đi với một số lượng lớn từ trong hệ thống máy chủ được host bởi TRAVISCON;

- Những qui định này cũng bao gồm việc cấm sử dụng hệ thống máy chủ host của TRAVISCON để nhận, trả lời hoặc chuyển tiếp những nội dung được xem như là SPAM, Junk hoặc UCE;

- Không được quảng bá, chuyển tiếp, hoặc phát triển những phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hổ trợ cho việc phát triển những công cụ mang tính chất vi phạm qui định về email spam, mail-bombing, tấn công DDOS, hoặc vi phạm bản quyền phần mềm.

 

Qui định liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ:

- Không được sử dụng hệ thống hosting của TRAVISCON để quảng bá, chuyển tiếp, hoặc phát triển những phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hổ trợ cho việc phát triển những công cụ mang tính chất vi phạm qui định về vi phạm sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền ấn phẩm, bản quyền phần mềm, bí mật kinh doanh được qui định bởi pháp luật hiện hành


Qui định liên quan đến nội dung không lành mạnh và trái pháp luật:

- Không được sử dụng dịch vụ của TRAVISCON để quảng bá, chuyển tải, lưu trữ, hiển thị những nội dung không lành mạnh và bị cấm bởi pháp luật hiện hành.  Chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan pháp luật nếu phát hiện những nội dung này được chuyển tải trong hệ thống;

- Không được sử dụng dịch vụ của TRAVISCON để hổ trợ cho những hành vi bạo động hoặc vi phạm pháp chống lại những cá nhân, những chính phủ, hoặc tổ chức khác;

- Không được sử dụng dịch vụ của TRAVISCON để chuyển tải những nội dung lăng mạ, dọa dẫm hoặc làm nhục đối tượng khác;

- Không được quảng bá, phân tán những thông tin có tính chất khiêu dâm, thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý của họ, thông tin phần mềm bẽ khóa .

 

Qui định về việc thâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hoặc mạng máy tính: những hành vi sau đây được xem là bất hợp pháp khi sử dụng dịch vụ của TRAVISCON

- Truy cập mà không được sự cho phép vào máy chủ, tài khoản, hoặc mạng máy chủ của TRAVISON hoặc những tổ chức khác, hoặc có dự định xâm phạm an ninh của một hệ thống khác dù dưới bất kỳ mục đích nào;

- Cùng tham gia vào một hành động mà có thể được sử dụng để xâm phạm an ninh của một hệ thống khác, ví dụ: port scan, stealth scan, hoặc những hành động thu thập thông tin khác.

 

Phân tán viruses, worms, trojan-horse, hoặc những hành động phá hoại:

- Phân tán những thông tin liên quan đến phát triển, chuyển tải virus internet, worms, trojan horses, mail-bom, hoặc Denial of service đều bị cấm khi sử dụng dịch vụ của TRAVISCON

 

Khi phát hiện vi phạm những qui định trên, TRAVISCON sẽ:

            - Cảnh báo: bằng văn bản hoặc nói chuyện trực tiếp

            - Khóa tài khoản và quyền truy xuất

            - Ngừng cung cấp tài khoản và dịch vụ

            - Thực thi những chế tài về pháp luật để ngăn chặn hoặc thu hồi những tổn thất nếu có bởi những hành động vi phạm kể trên.

Những tài khoản vi phạm qui định này của TRAVISCON đều sẽ không nhận được chi phí hoàn trả dịch vụ trong bất kỳ hình thức nào. TRAVISCON sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát dữ liệu liên quan đến những tài khoản vi phạm này.

 

Chi phí, thanh toán, và hóa đơn:

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ nghĩa là bạn đã đồng ý thanh toán tất cả những chi phí liên quan như phí dịch vụ, phí khởi tạo dịch vụ, phí gia hạn ... nếu có theo qui định được thể hiện trên website của TRAVISCON;

Bạn cũng đồng ý cung cấp đầy đủ thông tin mới nhất, đầy đủ, và chính xác nhất cho chúng tôi khi điền những mẫu đăng ký dịch vụ trên website của TRAVISCON;

Tất cả chi phí được thanh toán bằng tiền Vietnam đồng theo qui định của pháp luật hiện hành vào thời điểm đăng ký dịch vụ hoặc đến hạn thanh toán khi gia hạn dịch vụ;

“Ngày của hóa đơn” là ngày của tháng mà bạn đăng ký tài khoản dịch vụ đầu tiên với TRAVISCON. Tài khoản của bạn sẽ được tự động gửi hóa đơn vào ngày này mỗi tháng, quí hoặc năm, tùy vào phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.

 

Qui định hũy dịch vụ:

Dịch vụ sẽ tự động được gia hạn cho chu kỳ tiếp theo cho đến khi bạn hũy dịch vụ.  Nếu bạn muốn hũy dịch vụ bạn phải gửi email đến order@traviscon.com để thông báo, nội dung phải bao gồm tên Tài khoản và password để được xác thực;

Khi dịch vụ bị hủy, nghĩa là tất cả dữ liệu, cấu hình liên quan đến tài khoản của bạn trong hệ thống của chúng tôi sẽ bị xóa. Bạn bắt buộc phải thanh toán những khoản chi phí còn tồn tại trước khi hủy dịch vụ.  Vui lòng lưu ý, chúng tôi sẽ không hoàn trả chi phí nào cho bạn nếu bạn hũy dịch vụ sau hơn 30 ngày kể từ khi khởi tạo dịch vụ.  Nếu bạn không thanh toán chi phí gia hạn trong vòng 10 ngày kễ từ khi dịch vụ hết hạn, tài khoản dịch vụ của bạn cũng sẽ bị hủy.

Dịch vụ Tên miền sẽ không được hũy.  Là người chủ của Tên miền đã đăng ký, bạn sẽ vẫn là chủ của Tên miền này cho đến ngày Tên miền này hết hạn.

 

Travis IT Consulting

Hosting & Domain services

ASP.net PHP MSSQL Dreamweaver Photoshop ActionScript MySQL
Domain   -   Windows Host   -   Linux Host   -   Lựa chọn tin cậy   -   Điều kiện & Qui định   -   Liên lạc